• Zabytki

  Rewaloryzacja i rewitalizacja obiektów zabytkowych, inwentaryzacje techniczne budynków i dendrologiczne
 • Zieleń

  Rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych,              ogrody przydomowe, zieleń miejska
 • Architektura

  Budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, budynki zamieszkania zbiorowego
 • Wnętrza

  Wnętrza komercyjne (budynki użyteczności publicznej),    wnętrza niekomercyjne (budynki mieszkalne)

QUADRO architektura Karolina Bak